Sbor dobrovolných hasičů v Nesuchyni patří mezi nejstarší sbory nejen na Rakovnicku, ale v celé republice. 

Na konci 19. století převažovala v Nesuchyni dřevěná stavení s doškovými střechami. Proto když v srpnu 1873 vypukl požár v domě č.p. 26, začal se rychle a nekontrolovaně šířit i na okolní domy. Požár postupně zachvátil domy č.p. 27, 28, 29, 30, 59, 70 a 79. V krátké době bylo celkem poškozeno nebo zcela zničeno 9 obytných stavení a 8 stodol. Hlavním důvodem rozsáhlých škod byla absence protipožárních opatření a chybějící výcvik. Hašení probíhalo tzv. řetězem od rybníka až k místu požáru. Po delší době k ohni dorazil i německý hasičský sbor z nedaleké Deštnice. Když nesuchynští občané viděli, jaký rozdíl v boji s požárem představuje hasičský sbor vybavený ruční stříkačkou, rozhodli se založit svůj vlastní. V obci byla provedena sbírka a z jejího výtěžku byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka od firmy Smékal za 1200 zlatých. Přestože místní mladí muži začali se cvičením již v roce 1873, je oficiální rok založení až 1874, kdy byly místodržitelstvím v Praze schváleny stanovy. Historická stříkačka se dochovala dodnes a je plně funkční.

Stříkačku v akci můžete shlédnout zde na Youtube.

 

Aktuální informace o dění ve sboru naleznete na facebookových stránkách SDH Nesuchyně.

Podrobné zápisy z historie sboru naleznete v kronikách SDH Nesuchyně 

Nedílnou součástí dnešního SDH Nesuchyně jsou mladí hasiči. O jejich činnosti si můžete přečíst v Kronice mladých hasičů.

 

 

 

Vedení sboru:

Starosta: David Bureš
Místostarosta: Karel Drexler
Velitel: Petr Micura
Zástupce velitele: Martin Krejčí
Hospodář: Petra Krejčová
Jednatel: Alena Burešová
Revizoři: Václav Šebek, Miroslav Krob
Čestný starosta: Stanislav Kočí
Vedoucí mladých hasičů: Martin Krejčí, Luboš Nobilis, Michal Soukup, David Bureš
Ostatní členové výboru SDH: Michal Soukup, Luboš Nobilis, Stanislav Kočí, Václav Švarc, Josef Hégr, Jaroslav Hejda

K 1.12.2020 má sbor 80 členů (53 členů + 27 dětí)

Kontakt: hasici.nesuchyne@seznam.cz