Historie Nesuchyně

Proč ty šípky ?
Už asi málokdo ví, že šípky se dříve nazývaly chýně a jak praví dávná pověst, právě šípky stály u zrodu názvu obce Nesuchyně.
Když jel jednou jistý velmož (podle jedné verze hradní pán ze Džbánu, podle jiné císař Rudolf II ) s družinou na návštěvu pivovaru v Krušovicích, potkal nedaleko Krušovic ženu, která nesla na zádech nůši a osvěžovala se u potoka. Velmož se zeptal : „Co to neseš ?“. A ona osoba odpověděla :“Nesu chýně, pane“. Velmož sesedl z koně a dal se s ženou do hovoru. Zjistil, že žena je kořenářka a dokáže svými bylinami zahnat bolest a poradit s mnohými neduhy. Šípky – tedy chýně, má na výrobu léčivých nápojů a mastí. Velmoži mimo jiné poradila jak se zbavit bolesti zad, která ho trápila. To ho tak potěšilo, že oné ženě dal postavit dům u potoka a celé místo nazval Nesuchyně.

Tolik praví historie. Pověst s Rudolfem II má slabinu v tom, že Rudolf II vládnul v letech 1576–1611 a první zmínka o Nesuchyni je z roku 1316 kdy vládl Jan Lucemburský. Pravda ale je, že dům číslo 1 opravdu stojí na břehu Nesuchyňského potoka. Je sice již z gruntu přestaven, ale dobové fotografie lecos napovídají. Celé stavení je postaveno z opuky, ze které se v této oblasti stavěla většina domů v minulých dobách.