Den s hasičem 2021

Před zahájením
Zahájení Dne s hasičem
Požární útok 1
Požární útok 2
Děti s proudnicí
Před hasičskou zbrojnicí
Nastartování historické stříkačky
Výsuvný žebřík 1
Výsuvný žebřík 2
Před zahájením
1 of 9
Zahájení Dne s hasičem
2 of 9
Požární útok 1
3 of 9
Požární útok 2
4 of 9
Děti s proudnicí
5 of 9
Před hasičskou zbrojnicí
6 of 9
Nastartování historické stříkačky
7 of 9
Výsuvný žebřík 1
8 of 9
Výsuvný žebřík 2
9 of 9